Select Page

Sejarah Bupati Ngawi

Bupati Ngawi Periode (1830 s/d 2010)
1. RADEN NGABEI SOMODIGDO.
Jabatan : Onder Regent
Masa Jabatan : 31 Agustus 1830 s/d 1832.
2. RADEN NGABEI MALANG NUGROHO.
Jabatan : Onder Regent
Masa jabatan : 1832 s/d 1834
3. RADEN ADIPATI KERTONEGORO.
Jabatan : Regent
Masa jabatan : 1834 s/d 1837
4. RADEN TUMENGGUNG MANGUN DIRJO
(Raden Adipati Yudodiningrat)
Jabatan : Regent
Masa jabatan : 2311937
s/d 1869 .
5. RADEN MAS TUMENGGUNG ARIYO SUMANINGRAT.
Jabatan : Regent
Masa jabatan : 18 69 s/d 1877
6. RADEN MAS TUMENGGUNG BROTO DININGRAT.
Jabatan : Regent
Masa jabatan : 1877 s/d 1885
7. RADEN MAS TUMENGGUNG SOSRO ADININGRAT.
Jabatan : Regent
Masa jabatan : 1885 s/d 1887
8. RADEN TUMENGGUNG PURWODIPROJO.
Jabatan : Regent
Masa jabatan : 1887 s/d 1902
9. RADEN MAS TUMENGGUNG UTOJO.
Jabatan : Regent
Masa jabatan : 1902 s/d 1905
10. PANGERAN ARIJO SOSRO BUSONO.
Jabatan : Regent/Kenco
Masa jabatan : 1905 s/d 1943
11. RADEN TUMENGGUNG ARIJO SURJO ADICOKRO
Jabatan : Kenco
Masa jabatan : 1943 s/d 1944 .
12. RADEN MAS SIDARTO.
Jabatan : Kenco/Bupati
Masa jabatan : 1943 s/d 1944
13. M. MOEDAJAT.
Jabatan : Bupati
Masa jabatan : 1947 s/d 1950
14. MAS DAROES MOELJO SOEGONDO.
Jabatan : Bupati
Masa jabatan : 1949 s/d 1950
15. R. AHMAD SAPARDI.
Jabatan : Bupati
Masa jabatan : 1950 s/d 1958
16. SUHIRMAN
Jabatan : Kepala Daerah (Terlibat G.30 S. PKI )
Masa jabatan : 1958 s/d 1965 .
17. R. ISMAOEN.
Jabatan : Bupati dpb.Pada Residen Madiun
(Wilayah Ngawi)
Masa jabatan : 1958 s/d 1960
18. RADEN HASSAN WIRJOKOESOEMO.
Jabatan : Bupati dpb.Kdh Ngawi
Masa jabatan : 1960 s/d 1961
19. R. BAMBANG SOEBIJANTORO KARTO KOESOEMO
Jabatan : Kep. Daerah (Pj.Bupati KDH)
Masa jabatan : 1965 s/d 1967
20. SOEWOJO (AD).
Jabatan : Bupati KDH Tk. II Ngawi
Masa jabatan : 1967 (I) / (II) 1973 s/d 1978
21. PANOEDJOE (AD).
Jabatan : Bupati KDH Tk. II Ngawi
Masa jabatan : 1978 s/d 1983
22. SOELARDJO (Pol).
Jabatan : Bupati KDH Tk. II Ngawi
Masa jabatan : 1983 s/d 1993
23. SOEDARNO HARJO PRAWIRO.
Jabatan : Bupati KDH Tk. II Ngawi
Masa jabatan : 1988 s/d 1993
24. SOEDIBJO.
Jabatan : Bupati KDH Tk. II Ngawi
Masa jabatan : 1993 s/d 1993
25. SOEBAGJO.
Jabatan : Bupati KDH Tk. II Ngawi
Masa jabatan : 1994 s/d 1999 .
26. HARSONO.
Jabatan : Bupati Ngawi
Masa jabatan : 1999 s/d 2010 .
27. Ir. BUDI SULISTYONO
Jabatan : Bupati Ngawi
Masa Jabatan : 2010 s/d sekarang